VBT Âm nhạc lớp 2 - Kết nối tri thức Chủ đề 8. Mùa hè vui VBT Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức

Câu 3 trang 30 VBT Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Đề bài

Bài hát Mùa hè ước mong ai sáng tác? 

□ Nhạc sĩ Phạm Tuyên

□ Nhạc sĩ Hoàng Lân

□ Nhạc sĩ Hoàng Long

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại kiến thức và trả lời 

Lời giải chi tiết

Nhạc sĩ Hoàng Lân là đáp án đúng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: