Câu 6. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Hãy trình bày sơ lược vể hoạt động của một hệ QTCSDL?

Hãy trình bày sơ lược về hoạt động của một hệ QTCSDL?

Trả lời:

Thông tin chuyển động hai chiều: xuất phát người dùng đến CSDL rồi trở lại người dùng. Tuy vậy, khi xuất phát thông tin là các yêu cầu truy vấn, còn khi trở lại người dùng thi thông tin là kết quả truy vấn.

Các bài liên quan: - Bài 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu