Câu 2. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Hãy kể các loại thao tác dữ liệu, nêu ví dụ minh họa

Hãy kể các loại thao tác dữ liệu, nêu ví dụ minh họa

Trả lời:

Các thao tác trên CSDL có thể phân nhóm:

- Thao tác với cấu trúc dữ liệu: khai báo tạo lập dữ liệu mới,...

- Cập nhật dữ liệu, các thao tác này chỉ tác động lên nội dung dữliệu.

- Khai thác thông tin: tìm kiếm, sắp xếp dữ liệu và kết xuất báo cáo.

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan