Câu 2. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12


Hãy kể các loại thao tác dữ liệu, nêu ví dụ minh họa

Đề bài

Hãy kể các loại thao tác dữ liệu, nêu ví dụ minh họa.

Lời giải chi tiết

Các thao tác dữ liệu :

- Cập nhật (nhập, sửa, xóa dữ liệu): Trong CSDL quản lý thư viện ta có thể có các thao tác cập nhật như thêm bạn đọc, thêm sách, sửa bạn đọc, xóa bạn đọc.

- Khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo, …): Trong CSDL quản lý thư viện ta có thể sắp xếp danh sách bạn đọc theo tên, trong thứ tự đó ta sắp xếp theo họ và cuối cùng sắp xếp theo tên đệm. Ngoài ra có thể báo cáo xem người này đã mượn bao nhiêu quyển sách, đã mượn đến giới hạn cho phép chưa. Có thể thống kê xem ai là người mượn nhiểu sách nhất ...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 25 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD