Câu 6. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9


Hãy cho biết sự khác nhau về vai trò của máy chủ và máy trạm trong mạng máy tính

Đề bài

Hãy cho biết sự khác nhau về vai trò của máy chủ và máy trạm trong mạng máy tính

Lời giải chi tiết

Sự khác nhau về vai trò của máy chủ với máy trạm trên mạng máy tính:

Máy chủ (Server): Là máy có cấu hình mạnh, được cài đặt các chương trình dùng để điều khiển toàn bộ việc quản lí và phân bổ các tài nguyên trên mạng với mục đích dùng chung

Máy trạm (Client, Workstation): Là máy sử dụng tài nguyên của mạng do máy chủ cung cấp

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí