Câu 5 trang 20 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 5 trang 20 Vở bài tập Địa lí 5

Chọn ý rồi điền vào sơ đồ dưới đây sao cho phù hợp:

a) Khí hậu nhiệt đới gió mùa.

b) Trồng chủ yếu là loại cây xứ nóng.

c) Ngành chăn nuôi phát triển.

d) Do có nguồn thức ăn được đảm bảo.

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu