Câu 1 trang 20 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 1 trang 20 Vở bài tập Địa lí 5

Ngành lâm nghiệp gồm những hoạt động chính nào?

Trả lời:

Những hoạt động chính ngành lâm nghiệp: trồng và bảo vệ rừng, khai thác gỗ và lâm sản khác.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu