Câu 4 trang 21 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 4 trang 21 Vở bài tập Địa lí 5

Em hãy hoàn thành bảng sau:

Ngành

Vùng phân bố chủ yếu

Lâm nghiệp

 

Thủy sản

 

Trả lời:

Ngành

Vùng phân bố chủ yếu

Lâm nghiệp

Miền núi và trung du

Thủy sản

Vùng ven biển và nơi có nhiều sông, hồ ở các đồng bằng

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu