Câu 4 trang 19 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 4 trang 19 Vở bài tập Địa lí 5

Trong các cây trồng sau đây, cây nào là cây xứ nóng?

Trả lời:

Các cây xứ nóng là cao su, hồ tiêu, lúa gạo, thanh long.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu