Câu 5 trang 16 Vở bài tập Địa 4


Giải bài tập Câu 5 trang 16 Vở bài tập Địa 4

Hãy chọn các từ sau rồi điền vào các ô trống dưới đây để thể hiện quy trình chế biến chè.

Phân loại chè; hái chè; các sản phẩm chè; vò và sấy khô.

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí