Câu 1 trang 15 Vở bài tập Địa 4:


Giải bài tập Câu 1 trang 15 Vở bài tập Địa 4:

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng:

☐ Núi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.

☐ Núi với các đỉnh tròn, sườn thoải.

☐ Đồi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.

☐ Đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải.

Trả lời:

☒ Đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí