Câu 1 trang 16 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 1 trang 16 Vở bài tập Địa lí 4

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Tây Nguyên là xứ sở của các:

☐ Núi cao và khe sâu.

☐ Cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau.

☐ Cao nguyên có độ cao sàn sàn bằng nhau.

☐ Đồi với đỉnh tròn, sườn thoải.

Trả lời

☒ Cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí