Câu 3 trang 17 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 3 trang 17 Vở bài tập Địa lí 4

Hãy điền tên 5 cao nguyên kể trên vào lược đồ dưới đây:

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí