Câu 5 trang 14 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 5 trang 14 Vở bài tập Địa lí 4

Vẽ mũi tên nối các ô chữ ở cột A với các ô chữ ở cột B sao cho thích hợp để thể hiện mối quan hệ giữa thiên nhiên với hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn.

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí