Câu 2 trang 13 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 2 trang 13 Vở bài tập Địa lí 4

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Nghề chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn là:

☐ Nghề khai thác lâm sản.

☐ Nghề thủ công truyền thống.

☐ Nghề nông.

☐ Nghề khai thác khoáng sản.

Trả lời:

Nghề chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn là:

☐ Nghề khai thác lâm sản.

☒ Nghề thủ công truyền thống.

☒ Nghề nông.

☒ Nghề khai thác khoáng sản.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí