Câu 4 trang 8 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 4 trang 8 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Ranh giới khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam là:

☐ Dãy Hoàng Liên Sơn.

☐ Dãy Trường Sơn.

☐ Dãy núi Đông Triều.

☐ Dãy núi Bạch Mã.

Trả lời:

Ranh giới khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam là:

☒ Dãy núi Bạch Mã.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu