Câu 3 trang 7 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 3 trang 7 Vở bài tập Địa lí 5

Nối các ô chữ chỉ đặc điểm khí hậu với mỗi vòng tròn cho phù hợp.

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí