Câu 3 trang 7 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 3 trang 7 Vở bài tập Địa lí 5

Nối các ô chữ chỉ đặc điểm khí hậu với mỗi vòng tròn cho phù hợp.

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu