Câu 2 trang 7 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 2 trang 7 Vở bài tập Địa lí 5

Quan sát hình 1 ở trang 73 SGK, hãy hoàn thành bảng sau:

Thời gian gió mùa thổi

Hướng gió

Tháng 1

 Đông bắc

Tháng 2

 Tây nam hoặc đông nam

Trả lời

Thời gian gió mùa thổi

Hướng gió

Tháng 1

 Đông bắc

Tháng 2

 Tây nam hoặc đông nam

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu