Câu 4 trang 54 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 4 trang 54 Vở bài tập Địa lí 4

Điền vào lược đồ dưới đây: dãy núi Bạch Mã, đèo Hải Vân, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng.

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí