Câu 2 trang 53 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 2 trang 53 Vở bài tập Địa lí 4

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì:

☐ Đồng bằng nằm ở ven biển.          

☐ Đồng bằng có nhiều cồn cát.

☐ Đồng bằng có nhiều đầm phá.

☐ Núi lan ra sát biển.

Trả lời:

☒ Núi lan ra sát biển.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí