Câu 1 trang 53 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 1 trang 53 Vở bài tập Địa lí 4

Quan sát hình trang 135 trong SGK, hãy sắp xếp các đồng bằng duyên hải miền Trung vào các ô trống sau theo thứ tự từ Bắc vào Nam.

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí