Câu 4 trang 5 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 4 trang 5 Vở bài tập Địa lí 5

Quan sát bảng số liệu trang 68 trong SGK, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Diện tích của nước ta là bao nhiêu?

b) Diện tích nước ta đứng hàng thứ mấy so với các nước trong bảng?

Trả lời:

a) Diện tích Việt Nam là  330 nghìn km2

b) Diện tích nước ta đứng hàng thứ 3 so với các nước trong bảng (sau Trung Quốc và Nhật Bản).

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu