Câu 1 trang 5 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 1 trang 5 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Phần đất liền của nước ta giáp với các nước:

☐ Lào, Thái Lan, Cam – pu – chia.

☐ Trung Quốc, Lào, Thái Lan.

☐ Lào, Trung Quốc, Cam – pu – chia.

☐ Trung Quốc, Thái Lan, Cam – pu – chia.

Trả lời:

Phần đất liền của nước ta giáp với các nước:

☒ Lào, Trung Quốc, Cam – pu – chia.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu