Câu 1 trang 6 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 1 trang 6 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Trên phần đất liền nước ta:

☐ Đồng bằng chiếm diện tích lớn hơn đồi núi.

☐ \(\dfrac{1}{2}\)diện tích là đồng bằng, \(\dfrac{1}{2}\) diện tích là đồi núi.

☐ \(\dfrac{1}{4}\) diện tích là đồng bằng, \(\dfrac{3}{4}\) diện tích là đồi núi.

☐ \(\dfrac{3}{4}\) diện tích là đồng bằng, \(\dfrac{1}{4}\) diện tích là đồi núi.

Trả lời:

Trên phần đất liền nước ta:

☒ \(\dfrac{1}{4}\) diện tích là đồng bằng, \(\dfrac{3}{4}\) diện tích là đồi núi.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu