Câu 4 trang 6 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 4 trang 6 Vở bài tập Địa lí 5

Quan sát hình 2, trang 70 SGK, hãy viết kí hiệu và tên 5 mỏ khoáng sản.

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu