Câu 4 trang 17 Vở bài tập Địa lí 16


Giải bài tập Câu 4 trang 17 Vở bài tập Địa lí 16

Điền từ, ngữ vào chỗ trống (…) sao cho phù hợp:

Dân cư nước ta tập trung ……. tại các đồng bằng và ven biển. Vùng núi có dân cư ……

Trả lời:

Dân cư nước ta tập trung đông đúc tại các đồng bằng và ven biển. Vùng núi có dân cư thưa thớt.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm