Câu 3 trang 17 Vở bài tập Địa lí 16


Giải bài tập Câu 3 trang 17 Vở bài tập Địa lí 16

Quan sát bảng số liệu dưới đây, hãy so sánh mật độ dân số nước ta với mật độ dân số thế giới và các nước láng giềng của Việt Nam, từ đó rút ra nhận xét.

Thế giới, quốc gia

Mật độ dân số năm 2009 (người/km2)

Toàn thế giới

50

Trung Quốc

139

Lào

27

Cam – pu- chia

82

Việt Nam

260

Trả lời:

Mật độ dân số nước ta gấp hơn 5 lần mật độ dân số thế giới, gấp 2 lần mật độ dân số Trung Quốc, gấp hơn 3 lần mật độ dân số Cam-pu-chia và 9 lần mật độ dân số Lào.

⟹ Nước ta có mật độ dân số cao.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm