Câu 1 trang 16 Vở bài tập Địa lí 16


Giải bài tập Câu 1 trang 16 Vở bài tập Địa lí 16

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý em cho là đúng

a)  Nước ta có:

☐ 52 dân tộc.

☐ 53 dân tộc.

☐ 54 dân tộc.

☐ 55 dân tộc.

b)  Dân tộc có số dân đông nhất là

☐ Kinh.

☐ Mường.

☐ Ba Na.

☐ Thái.

Trả lời:

a) Nước ta có:

☒ 54 dân tộc.

b) Dân tộc có số dân đông nhất là

☒ Kinh.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm