Câu 3 trang 7 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 3 trang 7 Vở bài tập Địa lí 4

Quan sát lược đồ Việt Nam sau đây, em hãy:

a) Tô màu nâu vào đường biên giới quốc gia, màu đỏ vào vị trí của thủ đô và màu xanh vào vị trí các thành phố khác của nước ta trong lược đồ.

b) Điền tên một số con sông chính của nước ta: sông Hồng, sông Đà, sông Tiền, sông Hậu vào lược đồ.

c) Điền các từ ngữ vào chỗ trống cho phù hợp:

- Lào, Cam-pu-chia ở phía ……… của Việt Nam.

- Trung Quốc ở phía …….. của Việt Nam.

- Biển Đông ở phía ……… của Việt Nam.

- Huế ở phía ……… của Hà Nội và phía ……… của thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời:

c) Điền các từ ngữ vào chỗ trống cho phù hợp:

- Lào, Cam-pu-chia ở phía Tây của Việt Nam.

- Trung Quốc ở phía Bắc của Việt Nam.

- Biển Đông ở Đông của Việt Nam.

- Huế ở phía Nam của Hà Nội và phía Bắc của thành phố Hồ Chí Minh.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí