Câu 1 trang 6 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 1 trang 6 Vở bài tập Địa lí 4

Muốn sử dụng bản đồ, em phải thực hiện:

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

Trả lời:

Bước 1: Đọc tên bản đồ để biết bản đồ đó thể hiện nội dung gì.

Bước 2: Xem bảng chú giải để biết kí hiệu đối tượng lịch sử hoặc địa lí.

Bước 3: Tìm đối tượng lịch sử hoặc địa lí trên bản đồ dựa vào kí hiệu.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí