Câu 2 trang 7 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 2 trang 7 Vở bài tập Địa lí 4

Quan sát hình 4, hình 5 trang 8 -9 trong SGK rồi hoàn thành bảng sau:

Trả lời

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí