Câu 3 trang 55 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 3 trang 55 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Độ sâu lớn nhất thuộc về:

☐ Ấn Độ Dương

☐ Bắc Băng Dương

☐ Đại Tây Dương

☐ Thái Bình Dương

Trả lời:

☒ Thái Bình Dương

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu