Câu 2 trang 54 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 2 trang 54 Vở bài tập Địa lí 5

Quan sát bảng số liệu ở trang 131 SGK, hãy viết tên các đại dương (theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích) vào các ô trống sau:

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu