Câu 1 trang 54 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 1 trang 54 Vở bài tập Địa lí 5

Quan sát hình 1 và 2, trang 130 SGK, hãy hoàn thành bảng sau:

Tên đại dương

Giáp các châu lục

Giáp các đại dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời:

Tên đại dương

Giáp các châu lục

Giáp các đại dương

Thái Bình Dương

Châu Mĩ, châu Á, châu Đại Dương, châu Nam Cực

Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương

Đại Tây Dương

Châu Mĩ, châu Âu, châu Phi, châu Nam Cực

Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương

Ấn Độ Dương

Châu Phi, châu Á, châu Đại Dương, châu Nam Cực.

Thái Bình Dương, Đại Tây Dương

Bắc Băng Dương

Châu Âu, châu Á

Thái Bình Dương, Đại Tây Dương

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu