Câu 3 trang 31 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 3 trang 31 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô trống trong bảng dưới đây sao cho phù hợp:

 Tên thành phố

Thành phố là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước

Thành phố

có hoạt động thương mại phát triển nhất cả nước

Thành phố

có cảng biển

Thành phố

có sân bay quốc tế

Hà Nội

 

 

 

 

Hải Phòng

 

 

 

 

Huế

 

 

 

 

Đà Nẵng

 

 

 

 

Đà Lạt

 

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

Cần Thơ

 

 

 

 

Trả lời:

Tên thành phố

Thành phố là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước

Thành phố

có hoạt động thương mại phát triển nhất cả nước

Thành phố

có cảng biển

Thành phố

có sân bay quốc tế

Hà Nội

 

×

 

×

Hải Phòng

 

 

×

 

Huế

 

 

 

 

Đà Nẵng

 

 

×

×

Đà Lạt

 

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh

×

×

×

×

Cần Thơ

 

 

 

 

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu