Câu 1 trang 31 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 1 trang 31 Vở bài tập Địa lí 5

Hãy điền vào ô ☐ chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai.

☐ Nước ta có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh có số dân đông nhất.

☐ Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng núi và cao nguyên.

☐ Số dân ở thành thị chiếm \(\dfrac{3}{4}\) tổng số dân nước ta.

☐ Ở nước ta, lúa gạo là loại cây được trồng nhiều nhất.

☐ Trồng trọt  là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp của nước ta.

☐ Ở nước ta, ngành thủy sản phân bố chủ yếu ở vùng núi và trung du.

☐ Ngành lâm nghiệp gồm hoạt động trồng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ, lâm sản khác.

☐ Nước ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp.

☐ Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách ở nước ta.

Trả lời

Đ Nước ta có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh có số dân đông nhất.
S Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng núi và cao nguyên.
S Số dân ở thành thị chiếm  tổng số dân nước ta.
Đ Ở nước ta, lúa gạo là loại cây được trồng nhiều nhất.
Đ Trồng trọt  là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp của nước ta.
S Ở nước ta, ngành thủy sản phân bố chủ yếu ở vùng núi và trung du.
Đ Ngành lâm nghiệp gồm hoạt động trồng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ, lâm sản khác.
Đ Nước ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp.
S Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách ở nước ta.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
3 trên 5 phiếu