Câu 2 trang 31 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 2 trang 31 Vở bài tập Địa lí 5

a) Ghi các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vào các vị trí các thành phố trên lược đồ, cụ thể:

1. Hà Nội

2. Hải Phòng

3. Huế

4. Đà Nẵng

5. Đà Lạt

6. Thành phố Hồ Chí Minh

7. Cần Thơ

 

b) Tìm điểm đầu, điểm cuối của quốc lộ 1A và đường sắt Bắc – Nam trên lược đồ.

Trả lời:

a) 

b) Điểm đầu, điểm cuối của quốc lộ 1A và đường sắt Bắc – Nam trên lược đồ.

- Quốc lộ 1A: điểm đầu là cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn); điểm cuối là xã Đất Mũi (Cà Mau).

- Đường sắt Bắc – Nam: điểm đầu là thủ đô Hà Nội, kết thúc tại TP. Hồ Chí Minh.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí