Câu 3 trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9


Em áp dụng các hiệu ứng động có sẵn cho các đối tượng trên trang chiếu bằng lệnh nào?

Đề bài

Sử dụng bài trình chiếu giới thiệu các thắng cảnh quê hương em đã tạo trong Bài tập 4, Bài 10. Hãy tạo các hiệu ứng động cho các đối tượng trên mỗi trang chiếu và hiệu ứng chuyển các trang chiếu.

Giải bài tập Tin học 9 | Để học tốt Tin học 9

a) Tiêu đề các trang được đặt hiệu ứng động như nhau, ví dụ Float in.

b) Hình ảnh trên các trang nội dung được đặt hiệu ứng động như nhau, ví dụ Shape.

c) Trên các trang nội dung, hình ảnh xuất hiện sau tiêu đề trang.

d) Mọi trang chiếu được thiết đặt hiệu ứng chuyển như nhau, ví dụ Split.

Kết quả đặt hiệu ứng động tương tự như hình 3.49.

Giải bài tập Tin học 9 | Để học tốt Tin học 9

Lời giải chi tiết

Để tạo hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu, em thực hiện theo các bước:

1. Chọn đối tượng trên trang chiếu cần áp dụng hiệu ứng động.

2. Mở dải lệnh Animations.

3. Nháy chuột chọn hiệu ứng động thích hợp trong nhóm Animations.

Kết quả:

a)

Giải bài tập Tin học 9 | Để học tốt Tin học 9

b)

Giải bài tập Tin học 9 | Để học tốt Tin học 9

 c)

Giải bài tập Tin học 9 | Để học tốt Tin học 9

d) Để tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu, em thực hiện theo các bước:

1. Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng.

2. Mở dải lệnh Transitions và chọn kiểu hiệu ứng chuyển trang chiếu trong nhóm Transition to This Slide.

3. Nháy lệnh Apply To All trong nhóm Timing nếu muốn áp dụng kiểu hiệu ứng chuyển đã chọn cho mọi trang chiếu của bài trình chiếu; nếu không, hiệu ứng chỉ được áp dụng cho các trang chiếu đã được chọn trước.

Giải bài tập Tin học 9 | Để học tốt Tin học 9

Kết quả cuối cùng:

Giải bài tập Tin học 9 | Để học tốt Tin học 9

Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.2 trên 23 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài