Câu 2 trang 71 SGK Công nghệ 12


Truyền thông tin nội bộ của một công ty có được coi là hệ thống thông tin và viễn thông hay không?

Đề bài

Truyền thông tin nội bộ của một công ty có được coi là hệ thống thông tin và viễn thông hay không?

Lời giải chi tiết

Việc truyền thông tin nội bộ trong một cơ quan hiện nay được truyền bằng mạng nội bộ, do đó đây cũng chính là một hệ thống thông tin quy mô nhỏ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD