Câu 1. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Nêu tác dụng của màu nền trang chiếu và định dạng văn bản trong một bài trình chiếu

Nêu tác dụng của màu nền trang chiếu và định dạng văn bản trong một bài trình chiếu

Trả lời:

Tác dụng của màu nền trang chiếu và định dạng văn bản trong một bài trình chiếu

• Tác dụng của màu nền trang chiếu: Làm cho trang chiếu thêm sinh động và hấp dẫn;

• Tác dụng của định dạng văn bản trong một bài trình chiếu: Làm cho văn bàn được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bẳt dễ hơn các nội dung chủ yếu cùa văn bản.

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan