Câu 1. Trang 63 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9


Hãy chỉ ra các lợi ích mà tin học và máy tính có thể đem lại

Đề bài

Hãy chỉ ra các lợi ích mà tin học và máy tính có thể đem lại

Lời giải chi tiết

Các lợi ích mà tin học và máy tính đem lại:

a) Lợi ích của ứng dụng tin học

• Tin học đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội;

• Sự phát triển các mạng máy tính, đặc biệt Internet, làm cho việc ứng dụng tin học ngày càng phổ biến;

• Ứng dụng tin học giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lí;

b) Tác động của tin học đối với xã hội

• Sự phát triển của tin học cũng làm thay đổi nhận thức và cách tổ chức, vận hành các hoạt động xã hội;

• Thay đổi cuộc sống;

• Tin học và máy tính ngày nay cũng đang góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hầu hết các lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như khoa học xã hội;

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 33 phiếu

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí