Bài 5 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 6

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Giải bài tập Bài 5 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 6. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 6 hay nhất.

Đề bài

Sắp xếp các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho đúng.

Khối khí (A) Tính chất (B) Chọn A và B cho thích hợp
1. Khối khí nóng a, Hình thành trên đất liền, có tính chất tương đối khô.  
2. Khối khí lạnh b, Hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn  
3. Khối khí đại dương c, Hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp  
4. Khối khí lục địa d, Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao  

Lời giải chi tiết

Khối khí (A) Tính chất (B) Chọn A và B cho thích hợp
1. Khối khí nóng a, Hình thành trên đất liền, có tính chất tương đối khô. 1 – d
2. Khối khí lạnh b, Hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn 2 – c
3. Khối khí đại dương c, Hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp 3 – b
4. Khối khí lục địa d, Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao 4 – a

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 17: Lớp vỏ khí - Tập bản đồ Địa lí 6