Bài 4 trang 3 Tập bản đồ Địa lí 7

Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Giải bài tập Bài 4 trang 3 Tập bản đồ Địa lí 7. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 7 hay nhất.

Đề bài

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất.

Sự bùng nổ dân số sẽ xảy ra:

☐ Khi tỉ lệ gia tăng dân số hằng năm trên 2,1%.

☐ Sự gia tăng dân số vượt quá khả năng đáp ứng của nền kinh tế - xã hội.

☐ Cả hai ý trên.

Lời giải chi tiết

Sự bùng nổ dân số sẽ xảy ra:

☒ Khi tỉ lệ gia tăng dân số hằng năm trên 2,1%.

☐ Sự gia tăng dân số vượt quá khả năng đáp ứng của nền kinh tế - xã hội.

☐ Cả hai ý trên.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 1: Dân số