Giải bài 3 trang 3 Tập bản đồ Địa lí 7


Dựa vào hình 1.2 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sự gia tăng dân số thế giới vào các năm: 1804, 1927, 1974, 1999.

Đề bài

Dựa vào hình 1.2 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sự gia tăng dân số thế giới vào các năm: 1804, 1927, 1974, 1999.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vẽ biểu đồ hình cột.

- Trục tung thể hiện dân số thế giới (tỉ người), trục hoành thể hiện năm.

- Vẽ 5 cột lần lượt thể hiện dân số thế giới năm 1804, 1927, 1974, 1999.

- Viết tên biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Biểu đồ gia tăng dân số thế giới vào các năm: 1804, 1927, 1974, 1999 (tỉ người)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 45 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí