Giải bài 4 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 7


Giải bài 4 trang 10 tập bản đồ Địa lí 7, Giải pháp chính trong vấn đề dân số để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và bảo vệ môi trường ở đới nóng?

Đề bài

Giải pháp chính trong vấn đề dân số để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và bảo vệ môi trường ở đới nóng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức sức ép dân số lên tài nguyên môi trường - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Giải pháp chính trong vấn đề dân số để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và bảo vệ môi trường ở đới nóng là giảm tỉ lệ gia tăng dân số thông qua:

- Chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

- Tăng cường tuyên truyền, truyền thông về dân số.

- Nâng cao trình độ dân trí.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 37 phiếu
  • Giải bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 7

    Giải bài 3 trang 10 tập bản đồ Địa lí 7, Hãy điền chữ Đ vào ô trống ý em cho là đúng. Chính phủ và nhân dân ở đới nóng đang phải đối mặt với những vấn đề gì trên con đường phát triển của đất nước:

  • Giải bài 2 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 7

    Giải bài 2 trang 10 tập bản đồ Địa lí 7, Dựa vào số liệu đã cho về tốc độ mất rừng hàng năm ở một số khu vực thuộc đới nóng (1990 – 1995), em hãy đánh số thứ tự từ 1 đến 5 (theo số liệu tỉ lệ mất rừng hàng năm đã cho của các khu vực) từ cao đến thấp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây:

  • Giải bài 1 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 7

    Giải bài 1 trang 10 tập bản đồ Địa lí 7, Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng Đặc điểm chính về dân số ở đới nóng là:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí