Bài 1 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 7

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Giải bài tập Bài 1 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 7. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 7 hay nhất.

Đề bài

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng

Đặc điểm chính về dân số ở đới nóng là:

☐ Dân số đới nóng chiếm gần 50% dân số của thế giới.

☐ Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở đới nóng cao.

☐ Số người dưới độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao.

☐ Tất cả các ý trên.

Lời giải chi tiết

Đặc điểm chính về dân số ở đới nóng là:

☐ Dân số đới nóng chiếm gần 50% dân số của thế giới.

☐ Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở đới nóng cao.

☐ Số người dưới độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao.

☒ Tất cả các ý trên.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng