Bài 4 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 6

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải bài tập Bài 4 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 6. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 6 hay nhất.

Đề bài

Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai.

Các đường đồng mức càng xa nhau, địa hình càng thoải, càng gần nhau, địa hình càng dốc:

☐ Đúng

☐ Sai

Lời giải chi tiết

Các đường đồng mức càng xa nhau, địa hình càng thoải, càng gần nhau, địa hình càng dốc:

☒ Đúng

☐ Sai

Loigiaihay.com

 

Các bài liên quan: - Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ - Tập bản đồ Địa lí 6