Bài 3 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 6

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 6. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 6 hay nhất.

Đề bài

Quan sát biểu đồ về lượng nước của sông Hồng (tại trạm Sơn Tây ở hình 3) qua các tháng trong năm, em hãy:

- Tô màu khác nhau vào các ô trống để phân biệt các tháng mùa lũ và các tháng mùa cạn.

- Điền các từ vào chỗ chấm (...): Mùa lũ ở sông Hồng kéo dài ............... tháng, bắt đầu từ tháng ............ đến tháng .............. Mùa cạn kéo dài ............ tháng, từ tháng ............. đến tháng ........... năm sau.

Lời giải chi tiết

Tô màu:

- Mùa lũ ở sông Hồng kéo dài 5 tháng, bắt đầu từ tháng VI đến tháng X. Mùa cạn kéo dài 7 tháng, từ tháng XI đến tháng IV năm sau.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 23: Sông và hồ - Tập bản đồ Địa lí 6