Giải bài 2 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 6


Đề bài

Đánh mũi tên nối các ô của sơ đồ dưới đây, sao cho phù hợp:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức nhiệt độ không khí - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 34 phiếu
  • Giải bài 3 trang 26 Tập bản đồ Địa lí 6

    - Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy tính nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt: - Nhận xét và giải thích sự thay đổi của nhiệt độ trung bình năm giữa Hà Nội và Nha Trang (theo vĩ độ). - Nhận xét và giải thích sự khác biệt nhiệt độ trung bình năm giữa Nha Trang và Đà Lạt (so sánh sự thay đổi nhiệt độ do chênh lệch về độ cao).

  • Giải bài 4 trang 26 Tập bản đồ Địa lí 6

    Điền các số liệu về nhiệt độ: 0 độ C, 25 độ C, 8 độ C, 18 độ C vào chỗ chấm (...) ở các địa điểm A, B, C, D của hình 2 cho đúng. Giải thích tại sao em lại điền như vậy?

  • Giải bài 1 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 6

    Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (...) ở các câu sau:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí