Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 9. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 9 hay nhất.

Đề bài

Điền tiếp nội dung vào chỗ chấm (...):

Nước ta có nguồn lao động ………… và ………… Người lao động Việt Nam có nhiều ………… trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp; có ………… tiếp thu khoa học kỹ thuật, ………… nguồn lao động đang được ………… Tuy nhiên, người lao động nước ta còn hạn chế về …………  …………

Lời giải chi tiết

Nước ta có nguồn lao động dồi dào và tăng nhanh. Người lao động Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp; có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật, chất lượng nguồn lao động đang được nâng cao. Tuy nhiên, người lao động nước ra còn hạn chế về thể lực và trình độ chuyên môn.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống