Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

Bình chọn:
4.2 trên 119 phiếu
Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9

Giải bài 1 trang 15 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào số liệu ở bảng 10.1 trong SGK, em hãy tính tỉ lệ (%) gieo trồng các nhóm cây và điền vào bảng bên.

Xem lời giải

Bài 2 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9

Giải bài 2 trang 15 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào số liệu đã tính, hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây.

Xem lời giải

Bài 3 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9

Giải bài 3 trang 15 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa trên bảng số liệu đã tính, hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là sai: Sự thay đổi độ lớn (quy mô) diện tích là do:

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9

Giải bài 4 trang 15 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào số liệu bảng 10.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ đường biểu diễn tốc độ tăng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002.

Xem lời giải

Bài 5 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9

Giải bài 5 trang 15 tập bản đồ Địa lí 9, Hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là sai. Đàn lợn tăng nhanh do:

Xem lời giải

Bài 6 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9

Giải bài 6 trang 15 tập bản đồ Địa lí 9, Hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là sai. Đàn trâu không tăng là do

Xem lời giải

Các chương, bài khác